Θεωρητικά μαθήματα

Θεωρητική εκπαίδευση υποψηφίων οδηγών

Κέντρο θεωρητικής εκπαίδευσης

Τι είναι τα θεωρητικά μαθήματα οδήγησης και γιατί χρειάζονται;

 

Τα θεωρητικά μαθήματα οδήγησης προετοιμάζουν τους υποψήφιους οδηγούς, ανεξαρτήτου οχήματος, για την οδική συμπεριφορά που πρέπει να αποκτήσουν, για τους κανόνες οδικής κυκλοφορίας που διέπουν τον Κ.Ο.Κ., για την σωστή λειτουργία και συντήρηση του οχήματος και την ενδεδειγμένη αντίδραση που πρέπει να τηρήσουν σε έκτακτες καταστάσεις.

 

Πού γίνονται τα μαθήματα θεωρητικής εκπαίδευσης

 

Τα μαθήματα θεωρητικής εκπαίδευσης γίνονται στα γραφεία της σχολής μας σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, που λειτουργεί ως Κέντρο Θεωρητικής Εκπαίδευσης. Τα μαθήματα βασίζονται σε βιβλία του υπουργείου μεταφορών και τα τεστ γίνονται σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Έχουν προβλεφθεί επιπλέον ώρες εκμάθησης χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή για τους ενδιαφερόμενους υποψήφιους οδηγούς.

 

Πόσες ώρες θεωρίας απαιτούνται ανά κατηγορία διπλώματος;

Ο ελάχιστος αριθμός θεωρητικών μαθημάτων για συμμετοχή στις εξετάσεις είναι :
Κατηγορία διπλώματος Ελάχιστες ώρες θεωρητικής εκπαίδευσης
ΑΜ κατηγορία – Άδεια Οδήγησης Μοτοποδηλάτου έως 50 κ.ε. 10 ώρες Βιβλίο μοτοσικλέτας
20 ώρες ΚΟΚ + 1 ώρα Η/Υ (δεν απαιτούνται αν έχετε Β’ αυτοκινήτου)
Α1 κατηγορία – Άδεια Οδήγησης Μοτοσυκλέτας έως 125 κ.ε. μέγιστη ισχύς 11 Kw 10 ώρες Β. μοτοσικλέτας (δεν απαιτούνται αν έχετε ΑΜ)
20 ώρες ΚΟΚ + 1 ώρα Η/Υ (δεν απαιτούνται αν έχετε ΑΜ ή Β)
Α2 κατηγορία – Άδεια Οδήγησης Μοτοσυκλέτας έως 35 Kw 10 ώρες Β. μοτοσικλέτας (δεν απαιτούνται αν έχετε ΑΜ ή Α1)
20 ώρες ΚΟΚ + 1 ώρα Η/Υ (δεν απαιτούνται αν έχετε ΑΜ ή Α1 ή Β)
Α κατηγορία – Άδεια Οδήγησης Μοτοσυκλέτας χωρίς περιορισμό
ισχύος ή κυβικών
10 ώρες Β. μοτοσικλέτας (δεν απαιτούνται αν έχετε ΑΜ,Α1 ή Α2)
20 ώρες ΚΟΚ + 1 ώρα Η/Υ (δεν απαιτούνται αν έχετε ΑΜ,Α1,Α2 ή Β)
Β κατηγορία – Άδεια Οδήγησης Αυτοκινήτου έως 8 +1 θέσεις
& φορτηγό έως 3500 kg μικτό βάρος
20 ώρες ΚΟΚ + 1 ώρα Η/Υ
(δεν απαιτούνται αν έχετε ΑΜ,Α1,Α2 ή Α)
C1 κατηγορία – Άδεια Οδήγησης Φορτηγού έως 7500 kg μικτό βάρος 15 ώρες Βιβλίο Φορτηγών
(αν έχετε D1 ή D μόνο 6 ώρες)
C κατηγορία – Άδεια Οδήγησης Φορτηγού 15 ώρες Βιβλίο Φορτηγών (δεν απαιτούνται αν έχετε C1)
(αν έχετε D1 ή D μόνο 6 ώρες)
D1 κατηγορία – Άδεια Οδήγησης Λεωφορείου έως 16+1 θέσεις
& μέχρι 8 μέτρα μήκος
15 ώρες Βιβλίο Λεωφορείων
(αν έχετε C1 ή C μόνο 6 ώρες)
D κατηγορία – Άδεια Οδήγησης Λεωφορείου 15 ώρες Βιβλίο Λεωφορείων (δεν απαιτούνται αν έχετε D1)
(αν έχετε C1 ή C μόνο 6 ώρες)